Mr. Tuấn – Mandarin Garden

𝙏𝙃𝙊̂𝙉𝙂 𝙏𝙄𝙉 𝘿𝙐̛̣ 𝘼́𝙉

– Chủ đầu tư: Mr. Tuan

– Tông màu chủ đạo: Trắng

– Tư vấn phong thuỷ cho gia chủ #mệnh_Kim

– Địa điểm: Mandarin Garden- Diện tích: 100m2

– Phong cách thiết kế: Sang trọng – Tân cổ điển

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐, ℎ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̣𝑖 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅𝐼𝑁 𝐺𝐴𝑅𝐷𝐸𝑁 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ, 𝑥𝑎́𝑚, 𝑏𝑎̣𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑠𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑜𝑎̀, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ đ𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛.